Gwefannau Cymorth Cristnogol

Ceir rhagor o wybodaeth am Gymorth Cristnogol ar ei wefannau.

1. Prif wefan Cymorth Cristnogol yw:

http://www.cymorthcristnogol.org.uk

http://www.christianaid.org.uk

2. Yr adran o wefan Cymorth Cristnogol ar gyfer athrawon sydd yn cynnwys deunyddiau Cymraeg ar gyfer gwersi ac addoli ar y cyd, gan gynnwys deunyddiau Wythnos Cymorth Cristnogol yw:

http://cymorthcristnogol.org.uk/mandysgu

Ceir rhagor o ddeunydd yn Saesneg yn unig ar gyfer ysgolion yn yr adrannau isod o'r wefan:

http://www.christianaid.org.uk/learn/schools

http://www.christianaid.org.uk/learn/schools/livedifferently

4. Gwefan Cymorth Cristnogol ar gyfer plant (yn Saesneg) yw:

http://www.globalgang.org.uk

Yn ôl