CYMORTH CRISTNOGOL

Elusen Gristnogol yw Cymorth Cristnogol sy'n helpu i wella ansawdd bywyd rhai o'r bobl dlotaf y byd. Mae'r wefan hon yn ystyried rhai o ddulliau Cymorth Cristnogol o weithredu. Ceir enghreifftiau o'r ffordd maen nhw'n gweithio gyda phentrefwyr mewn ardaloedd gwledig tlawd yn Senegal, gwlad yng Ngorllewin Affrica.

Cynnwys

Gwragedd yn nl dŵr o ffynnon mewn ardal wledig yn Senegal

Tudalen Gartref
Cynnwys