Diwrnod nodweddiadol ym mywyd menyw yng nghefn gwlad Senegal
Cerdded i gael dŵr o'r ffynnon
Gwaith cyntaf y menywod bob dydd yw cerdded i nôl dŵr. Peth prin iawn yw dŵr yn Senegal. Mae Senegal yn wlad sych iawn ac ni chaiff hi ryw lawer o law. Daw'r rhan fwyaf o'r dŵr o nentydd dan ddaear. Caiff ffynhonnau eu cloddio i lawr at y nant. Bydd y menywod yn cerdded at y ffynhonnau â bwcedi i'w llenwi â dŵr. Yna, byddant yn dychwelyd adref gan gario llond bwced o ddŵr ar eu pennau. 

Yn aml, bydd y ffynhonnau yn bell o'r pentref. Gall fod yn rhaid i fenywod gerdded milltiroedd bob dydd i nôl dŵr. Rhaid iddynt wneud sawl taith i gael digon o ddŵr i'r teulu ei ddefnyddio i yfed, ymolchi a choginio.

Yn ôl
Cynnwys