Diwrnod nodweddiadol ym mywyd menyw yng nghefn gwlad Senegal
Y Menywod
Fel rheol, mae'r menywod yn Senegal yn osgeiddig iawn. Mae tuedd iddynt fod yn dal iawn ac yn denau. Byddant yn gwisgo dillad lliwgar iawn a'r rheiny, fel arfer, yn wisgoedd hir a llac, a math o dwrban am eu pennau. 

Mae bywyd y menywod yn y pentrefi gwledig yn galed iawn. Mewn diwrnod nodweddiadol, byddant yn codi yn y bore bach - cyn i'w gwŷr godi. Byddant yn cario'u babanod a'u plant ifanc ar eu cefnau ble bynnag y byddant yn mynd. 

Yn ôl
Cynnwys