Prosiectau Cymorth Cristnogol i wella ansawdd bywyd bob dydd

Un o ffyrdd Cymorth Cristnogol o weithio yw trwy helpu pobl, yn enwedig menywod, i wella ansawdd bywyd y teulu cyfan. Mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn edrych ar sut mae Cymorth Cristnogol yn helpu gyda phrosiectau mewn ardaloedd gwledig yn Senegal, gwlad yng Ngorllewin Affrica.

Y ffordd orau i fynd trwy'r wefan hon yw i wasgu 'Nesaf' bob tro. Ceir tua 18 tudalen ar y safle. Isod, ceir rhestr o'r prif themâu.

Prif themâu

 

Gwraig yn malu miled i goginio

Yn ôl
Cynnwys