Pentref gwledig yn Senegal
Cytiau

Fel arfer, bydd y bobl yn byw mewn cytiau crwn sydd wedi'u codi o goesynnau miled.  Mae gan y cytiau ddrws, ond dim un ffenestr.  Ychydig iawn sydd y tu mewn i'r cytiau ar wahân i fatresi i gysgu arnynt.

Cwrt y Pentref

Mae'r pentref yn cynnwys rhyw 20 cwrt.  Mae pob cwrt yn cynnwys nifer o gytiau lle bydd y teulu estynedig yn byw. Ym mhob cwrt hefyd, bydd cwt i goginio ynddo. 

O amgylch pob cwrt, ac weithiau o amgylch pob tŷ, mae ffens bren i'w gysgodi rhag y gwyntoedd cryfion a ddaw o ddiffeithdir Sahara.

Yn ôl
Cynnwys