Beth yw Cymorth Cristnogol?

Pobl yn Senegal, Gorllewin Affrica, sy'n cael help gan Gymorth Cristnogol 

Elusen Gristnogol yw Cymorth Cristnogol sy'n helpu i wella ansawdd bywyd rhai o'r bobl dlotaf y byd. Cristnogion yng ngwledydd Prydain sy'n rhedeg y mudiad hwn. Mae Cymorth Cristnogol yn dilyn geiriau Iesu. Dywedodd Iesu mai'r gorchymyn mwyaf yw "caru Duw a charu dy gymydog fel ti dy hun". Wrth 'gymydog' roedd Iesu'n golygu pawb. Dysgodd ef y dylem ni helpu unrhyw un sydd mewn angen - waeth pwy ydyn nhw, ble maen nhw'n byw ac a ydym ni'n eu nabod ai peidio. 

Mae Cymorth Cristnogol yn helpu pobl mewn angen. Nid Cristnogion yn unig sy'n cael help - mae Cymorth Cristnogol yn helpu pobl mewn angen waeth beth yw eu crefydd, neu hyd yn oed, os nad oes ganddyn nhw grefydd. Does dim ots ym mha wlad maen nhw'n byw, beth yw lliw eu croen, pa iaith maen nhw'n ei siarad ac ai dynion, menywod neu blant ydyn nhw. 

Yn ôl
Cynnwys