Gwella ansawdd bywyd y teulu
Sut y caiff yr arian ei ddefnyddio?
Bydd y menywod yn defnyddio'r arian y maent wedi'i ennill mewn sawl ffordd i helpu'r teulu, er enghraifft: 
Ysgolion
Nid oes rhaid i blant dalu i fynd i ysgolion y llywodraeth yn Senegal, ond mae'n rhaid iddynt dalu am lyfrau. Os yw pobl yn dlawd iawn, ni allant fforddio hynny. Hefyd, mae ar y rhieni angen i'w plant fod gartref i'w helpu gyda'r gwaith - e.e. mae angen y merched i helpu eu mamau i gario dŵr, i falu'r miled ac i ofalu am eu brodyr a'u chwiorydd iau. 

Mae'r arian ychwanegol y bydd y menywod yn ei ennill yn golygu y gall rhai ohonynt fforddio  anfon eu plant i'r ysgol.

Moddion a Meddygon
Fel rheol, rhaid i bobl yn Senegal dalu am driniaeth feddygol a moddion. Gall hynny fod yn ddrud iawn i bobl sydd mor dlawd. Yn aml, ni allant fforddio prynu moddion na chael triniaeth feddygol.  Ond os yw'r menywod wedi ennill rhagor o arian, gall hwnnw gael ei ddefnyddio i dalu am driniaeth feddygol pan fydd un o'r teulu'n sâl. 
Yn ôl
Cynnwys