Gwella ansawdd bywyd y teulu
Gardd lysiau 
Gwerthu'r llysiau yn y farchnad

Gall y menywod wneud gardd lysiau i dyfu bwyd ffres i'r teulu. Gallant ddefnyddio'r amser y maent wedi'i arbed i blannu, chwynnu, gofalu am y llysiau a'u cynaeafu. Mae'n llawer haws iddynt roi dŵr ar y planhigion os oes ffynnon neu bwmp dŵr yn ymyl eu pentref. Byddai'n anodd iawn gwneud hynny petai'n rhaid iddynt fynd yn ôl ac ymlaen i ffynnon bell i nôl dŵr. Mae angen llawer o ddŵr ar lysiau. 

Mae'r ardd lysiau'n llesol i'r teulu cyfan. Byddant yn fwy iach o lawer os cânt lysiau ffres. Os bydd unrhyw lysiau dros ben, gallant gael eu gwerthu yn y farchnad i gael arian i'r teulu. 
 

Dysgu lliwio defnydd 
Weithiau, bydd y menywod yn defnyddio'r amser y maent wedi'i arbed i ddysgu sgiliau newydd fel gwneud dillad a lliwio defnydd. Yna, gallant wneud dillad i'r teulu. Bydd hynny'n arbed arian gan nad oes rhaid i'r teulu, bellach, brynu eu dillad. Gall yr arian y maent yn ei arbed gael ei ddefnyddio mewn ffyrdd eraill i helpu'r teulu. Gallant hefyd werthu'r hyn sydd dros ben o'r dillad, neu o'r defnydd sydd wedi'i liwio, i ennill rhagor o arian.
Yn ôl
Cynnwys