Gwella ansawdd bywyd y teulu

Beth fydd y menywod yn ei wneud â'r amser y maent wedi'i arbed?

Gall y menywod wneud nifer o bethau â'r amser y maent wedi'i arbed am nad oes rhaid iddynt gerdded i nôl dŵr neu falu miled. Dyma dair enghraifft: 
Chwarae gyda'u plant
Gyda ffynnon yn ymyl y pentref a pheiriant malu miled yn y pentref, caiff y menywod ragor o amser i chwarae gyda'u plant.  Meddai un wraig, “Mae gen i beth amser yn awr i chwarae gyda 'mhlant ar ôl cinio. Gallaf hefyd fynd i'r gwely yr un pryd â 'ngŵr".
Yn ôl
Cynnwys