Gwella bywyd y menywod a thrwy hyn gwella ansawdd bywyd y teulu cyfan
Peiriant malu miled 
Math arall o waith caled a blinderus y bydd y menywod yn ei wneud bob dydd yw malu miled i fwyd. Weithiau, bydd y pentrefwyr yn gofyn i Gymorth Cristnogol am arian i brynu peiriant malu miled i'r pentref. Bydd y peiriant hwnnw'n malu'r miled i'r menywod mewn ychydig funudau. Mae'n arbed llawer o amser iddynt. Gallant wneud pethau eraill â'r amser y maent wedi'i arbed.
Yn ôl
Cynnwys