Gwella bywyd y menywod a thrwy hyn gwella ansawdd bywyd y teulu cyfan
Pwmp dŵr a thap 
Weithiau, bydd y pentrefwyr yn gofyn am bwmp dŵr a thap yn lle ffynnon. Mae hyn yn ddrutach na ffynnon, ond mae'n haws ei ddefnyddio. Gyda ffynnon, gall y dŵr fod ymhell o dan wyneb y ddaear. Ar ôl llenwi'r fwced â dŵr, gwaith caled yw ei chodi i fyny'r ffynnon. 

Mae pwmp dŵr yn tynnu'r dŵr i fyny pibau i'r wyneb yn awtomatig.  Mae'r pibau hynny'n arwain at dapiau dŵr yn ymyl y pentref. Yna, y cyfan y mae'n rhaid i'r menywod ei wneud yw troi'r tap i gael dŵr.

Yn ôl
Cynnwys