Gwella bywyd y menywod a thrwy hyn gwella ansawdd bywyd y teulu cyfan
Yn aml, bydd Cymorth Cristnogol yn cefnogi prosiectau i helpu i wella bywydau'r menywod yn y pentrefi gwledig. Teimlant fod gwella bywyd y menywod yn gwella bywyd y teulu cyfan. Dyma dair enghraifft: 
Cloddio ffynnon yn ymyl y pentref
Fel yr ydym wedi gweld eisoes, gall menywod dreulio llawer o amser bob dydd yn cario dŵr i'r pentref o ffynnon sydd yn bell i ffwrdd. Mae'n waith blinderus iawn. 

Weithiau, bydd y pentrefwyr yn gofyn i Gymorth Cristnogol am arian i gloddio ffynnon yn ymyl y pentref. Rhaid cloddio'n ddwfn iawn i gyrraedd nant dan ddaear. Bydd Cymorth Cristnogol yn rhoi'r arian i dalu am y defnyddiau y mae eu hangen ac hefyd, am y cymorth ac offer arbenigol sy'n angenrheidiol, weithiau.  Yna, y pentrefwyr eu hunain sy'n cloddio'r ffynnon. 

Mae ffynnon yn ymyl y pentref yn arbed oriau o waith blinderus i'r menywod bob dydd. Bellach, mae ganddynt amser i wneud pethau eraill. 

Yn ôl
Cynnwys