Diwrnod nodweddiadol ym mywyd menyw yng nghefn gwlad Senegal 
Gweithio yn y caeau
Ar ôl gorffen gwaith y bore bach, bydd y menywod yn mynd i'r caeau at y dynion i weithio.  Mae'r llun yn dangos cynaeafu cnau daear.  Bydd y dynion yn dadwreiddio'r planhigion gan ddefnyddio ych ac aradr syml iawn.  Bydd y menywod yn casglu'r planhigion ac wedyn yn gwahanu'r cnau oddi wrth y planhigion. 

Sylwch fod y menywod yn cario'u babanod ar eu cefnau wrth iddynt weithio.


Gwaith yr hwyr
Tua diwedd y prynhawn, bydd y menywod yn mynd yn ôl i'r pentref. Byddant yn nôl rhagor o ddŵr ac yn paratoi ac yn coginio swper. Ar ôl swper, byddant yn gwneud gwaith o amgylch y tŷ a'r cwrt. Ni fyddant yn mynd i'r gwely tan ar ôl i'r holl waith gael ei wneud. Gall hynny'n hawdd fod ar ôl i'w gwŷr fynd i'r gwely. 
Yn ôl
Cynnwys