Sut mae Cymorth Cristnogol wedi helpu yn Diourbel
Mae Moise yn Gristion. Trwy'r eglwys clywodd am yr elusen 'Cymorth Cristnogol'. Mae Cymorth Cristnogol yn barod i roi symiau bach o arian i ardaloedd tlawd yn y byd i helpu'r bobl yno i helpu eu hunain. Er bod Moise yn Gristion, mae llawer o bobl yr ardal yn Fwslimiaid, ond roedd Moise yn gwybod bod Cymorth Cristnogol yn barod i helpu pobl mewn angen, waeth beth yw eu crefydd. Does dim rhaid i chi fod yn Gristion i dderbyn help.

Y pwyllgor yn dangos eu cynlluniau i bobl o Gymorth Cristnogol

Felly cysylltodd Moise â Chymorth Cristnogol. Dangosodd iddyn nhw gynlluniau'r Gymdeithas i wella'r amgylchedd. Darllenodd Cymorth Cristnogol y cynlluniau a phenderfynon nhw helpu pobl Diourbel i ofalu am eu hamgylchedd. Fe roddon nhw symiau bychan o arian i'r Gymdeithas i'w helpu i roi eu cynlluniau ar waith. Dyma rai o'u cynlluniau.
Yn ôl
Cynnwys