Beth mae pentrefwyr Diourbel yn
ei wneud am y cynaeafau gwael?

Mr Moise Sarr

Mae Moise a'i deulu yn byw ym mhentref Ndiokhoba yn ardal Diourbel. Ym l987 penderfynodd na allai pethau fynd ymlaen fel hyn. Roedd y cynhaeaf yn gwaethygu bob blwyddyn. Byddai'r bobl yn newynu petaen nhw ddim yn gwneud rhywbeth. Sylweddolodd os na allen nhw gael help gan y llywodraeth, byddai rhaid i bobl Diourbel wneud rhywbeth eu hunain cyn iddi fynd yn rhy hwyr.
Yn ôl
Cynnwys