Pam mae coed mor bwysig mewn ardal fel Diourbel yn Senegal?

Coed yn tyfu mewn pentref gwledig

Mae Diourbel yn ardal boeth a sych. Does dim llawer o law ac mae'r haul poeth yn sychu'r pridd ar yr wyneb ac yn ei droi'n llwch. Ar rai adegau o'r flwyddyn, mae gwyntoedd cryfion yn dod o anialwch y Sahara ac yn chwythu'r llwch hwn i ffwrdd. Mae'r pridd is yn wael, heb gynnwys daioni'r pridd ar yr wyneb.

Mae coed yn dda i'r pridd. Maen nhw'n ei gysgodi a'i ddiogelu yn erbyn y gwyntoedd cryfion. Mae gwreiddiau'r coed yn mynd yn ddwfn i'r ddaear. Maen nhw'n tynnu dwr o'r ddaear i'r wyneb. Mae hyn yn helpu i ddal y pridd at ei gilydd a'i gadw rhag sychu, troi'n llwch a chwythu i ffwrdd. Mae'r dwr yma hefyd yn helpu'r planhigion i dyfu.

Yn ôl
Cynnwys