Pam mae'r pridd mor wael?

Erydiad pridd

Mae sawl rheswm pam fod ansawdd y pridd mor wael nawr pan oedd yn arfer bod yn ffrwythlon iawn:

  • sychder (dim glaw)
  • defnyddio gormod o gemegion ar y pridd yn y gorffennol agos
  • mae un cnwd wedi cael ei dyfu ar yr un tir am lawer o flynyddoedd. Mae hyn yn mynd â'r daioni o'r pridd. Dylid tyfu cnydau yn eu tro - e.e. tyfu rhywbeth gwahanol ar ddarn o dir bob blwyddyn a hefyd dylid cadw peth o'r tir yn segur bob blwyddyn (heb dyfu dim arno)
  • mae'r rhan fwyaf o'r coed yn yr ardal wedi cael eu torri lawr.
Bydd y wefan hon yn canolbwyntio ar y problemau sy'n cael eu hachosi wrth dorri coed a hefyd pwysigrwydd defnyddio gwrtaith naturiol yn hytrach na chemegion.
Yn ôl
Cynnwys