Cymorth Cristnogol a Phrosiectau Amgylcheddol

Un o ffyrdd Cymorth Cristnogol o weithio yw trwy helpu pobl i ofalu am eu hamgylchedd. Mewn rhai gwledydd yn y byd gall hyn olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw. Mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn edrych ar sut mae Cymorth Cristnogol yn helpu gyda phrosiectau amgylcheddol mewn ardaloedd gwledig yn Senegal, gwlad yng Ngorllewin Affrica.

Y ffordd orau i fynd trwy'r wefan hon yw i wasgu 'Nesaf' bob tro. Ceir tua 18 tudalen ar y safle. Isod, ceir rhestr o'r prif themâu.

Prif themâu

Gwragedd yn gweithio yn y caeau yn Diourbel, ardal wledig yn Senegal

Yn ôl
Cynnwys