Diweddglo

Trwy gymryd camau syml i ofalu am eu hamgylchedd, mae cynhaeaf ardal Diourbel yn dechrau cynyddu am fod ansawdd y pridd yn dechrau gwella.

Cofiwch mai dim ond dechrau yw hyn. Mae llawer o waith i'w wneud o hyd. Er enghraifft hyd yn hyn mae 14,000 o goed ifanc wedi cael eu tyfu a'u rhoi i'r pentrefwyr. Mae angen llawer mwy. Hefyd bydd hi'n cymryd llawer o flynyddoedd i rai o'r coed yma dyfu. Dim ond wedyn y bydd yr effaith lawn i'w gweld.

Ond yn awr mae pobl ardal Diourbel yn bendant yn deall pwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd. Mae'n golygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw i'w cymunedau.

Gobaith am ddyfodol gwell

Mae Cymorth Cristnogol hefyd yn deall pwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd. Iddyn nhw mae helpu pobl mewn ardaloedd fel Diourbel i ofalu am eu hamgylchedd yn golygu eu bod yn gwneud ewyllys Duw mewn dwy ffordd:

    • maen nhw'n helpu pobl mewn angen - yn union fel y dysgodd Iesu
    • maen nhw'n helpu pobl i ofalu am eu hamgylchedd a'r byd a greodd Duw.

Mewn gwirionedd mae'r ddau yma'n golygu'r un peth. Os na fyddwn ni i gyd yn gofalu am yr amgylchedd a'r blaned gyfan, yn y dyfodol ni fydd y Ddaear yn medru gofalu amdanom ni.

Yn ôl
Cynnwys