Addysg

Mae angen hyfforddi pobl yr ardal ar sut i ofalu am eu hamgylchedd. Er enghraifft, mae aelodau o bwyllgor y Gymdeithas yn hyfforddi pentrefwyr ar sut i ofalu am y coed ifanc, ac yn dangos pa mor bwysig yw plannu coed o amgylch y ty ac o amgylch y caeau lle mae cnydau'n cael eu tyfu.

Pobl a phlant yn dechrau ymgasglu ar gyfer y ddrama

Un ffordd ddifyr o addysgu pobl yw trwy ddrama. Mae peth o'r arian oddi wrth Gymorth Cristnogol yn mynd tuag at dalu am gostau grwp drama sy'n teithio o amgylch y pentrefi. Mae'r actorion yn grwp o bobl ifanc o'r pentrefi sy'n ysgrifennu ac yn perfformio'r dramâu yn eu hamser hamdden. Pwrpas y dramâu yma yw dysgu'r pentrefwyr sut i ofalu am eu hamgylchedd. Mae'r pentrefwyr wrth eu bodd yn eu gwylio nhw. Er bod neges ddifrifol i'r dramâu, maen nhw'n ddoniol iawn.

Mae'r dramâu'n cael eu perfformio yn yr awyr agored yn y pentref, gyda'r hwyr ar ôl i waith y dydd gael ei gwblhau. Mae'r lluniau ar y dudalen nesaf yn dangos perfformiad ym mhentref Ndiokhoba.

Yn ôl
Cynnwys