Plannu Coed

Rydym wedi gweld bod coed yn dda i'r pridd ac yn angenrheidiol ar gyfer cynhaeaf da. Rydym hefyd wedi gweld bod y rhan fwyaf o'r coed yn yr ardal wedi cael eu torri lawr.

Penderfynodd y Gymdeithas mai'r ateb oedd plannu mwy o goed. Prynodd y Pwyllgor hadau coed gyda pheth o'r arian oddi wrth Gymorth Cristnogol. Wedyn buon nhw'n creu dwy blanhigfa lle maen nhw'n gofalu am y coed ifanc wrth iddyn nhw dyfu. Pan fo'r coed yn ddigon mawr, maen nhw'n cael eu rhoi i'r pentrefwyr i'w plannu. Hyd yn hyn mae 14,000 o goed ifanc wedi cael eu tyfu a'u rhoi i'r pentrefwyr.

Coed bach wedi'u pacio'n barod i'w rhoi i'r pentrefwyr

Mae'r pentrefwyr yn cael eu hyfforddi ar sut i ofalu am y coed ifanc. Maen nhw'n cael eu hannog i blannu rhai o amgylch eu tai, rhai yn y pentref a rhai y tu allan i'r pentref o amgylch y caeau lle mae'r cnydau'n cael eu plannu.
Yn ôl
Cynnwys