Y Qur’an Sanctaidd

Y Qur'an yw llyfr sanctaidd Islam. Gair Allah yw’r Qur’an ac mae wedi'i ysgrifennu mewn Arabeg. Allah oedd wedi rhoi cynnwys y llyfr i'r proffwyd Muhammad (trwy'r Angel Jibril). Dysgodd Muhammad y geiriau ar ei gof. Yn ddiweddarach, ysgrifennwyd y geiriau i greu’r llyfr.

Y Qur’an sy’n dweud wrth Fwslimiaid sut mae byw. Mae’n cynnwys rheolau a dysgeidiaeth ar bob agwedd ar fywyd. Mae’n rhoi arweiniad i Fwslimiaid yn eu perthynas ag Allah a chyda phobl eraill.

Gofalu am y Qur’an

Y ‘Ra’el’ (stand) a'r gorchudd

Er mwyn dangos bod geiriau’r Qur’an yn sanctaidd ac yn bwysig iawn, mae Mwslimiaid yn dangos parch mawr at y llyfr ei hun. Pan na fydd e'n cael ei ddarllen, mae Mwslimiaid yn rhoi gorchudd drosto i’w ddiogelu.

Cyn darllen y llyfr, mae Mwslimiaid yn ymolchi. Yn aml, maen nhw’n astudio’r Qur’an trwy eistedd ar y llawr ac adrodd darnau ohono. Fodd bynnag, ni fyddai Mwslimiaid byth yn rhoi’r Qur’an ar y llawr. Yn lle hynny, maen nhw’n defnyddio stand o’r enw 'Ra’el' er mwyn dangos parch at air Allah.

Yn ôl
Cynnwys
Nesaf