Mat gweddïo'r Mwslim â chwmpawd

Disgwylir i Fwslimiaid weddïo ar Allah (Duw) bum gwaith y dydd. Gallant weddïo yn rhywle ond ei fod yn le glân. Am y rheswm hwn mae Mwslimiaid yn defnyddio mat gweddïo os nad ydynt yn gweddïo yn y mosg (addoldy’r Mwslim). Mae’r mat yn creu mosg dros dro yn y fan a’r lle.

Ceir amrywiaeth o addurniadau ar y matiau gweddïo gan gynnwys patrymau geometrig, patrymau blodeuog a lluniau o fosgiau enwog. Mae llun o fwa ar bob mat gweddïo ac mae’r bwa yn cael ei anelu at Makkah (Mecca). Nid oes lluniau pobl nac anifeiliaid ar y matiau hyn byth. Dydy Islam ddim yn caniatáu’r lluniau hyn rhag bod pobl yn eu haddoli.

Pan fyddant yn gweddïo mae Mwslimiaid yn wynebu i gyfeiriad eu dinas sanctaidd, Makkah (Mecca) ac yn benodol i gyfeiriad y cysegr sanctaidd sydd ar ffurf ciwb, y Ka’bah, ynghanol Makkah. Ceir cwmpawd ar rai matiau gweddïo i helpu’r addolwr i wybod i ba gyfeiriad y mae Makkah.

Yn ôl
Cynnwys
Nesaf