Cardiau cyfarch Eid-ul-Fitr

Eid-ul-Fitr yw un o’r prif wyliau Mwslimaidd. Mae’n dilyn Ramadan, sef y mis pan fo Mwslimiaid yn ymprydio yn ystod oriau golau dydd. Mae Eid-ul-Fitr yn achlysur hapus iawn. Mae Mwslimiaid yn dathlu ac yn diolch i Allah am roi'r cryfder iddyn nhw i gadw ympryd Ramadan yn llwyddiannus.

Mae Mwslimiaid yn dathlu mewn amryw o ffyrdd – e.e. trwy wledda, gwisgo dillad newydd a chyfnewid cardiau cyfarch ac anrhegion. Dyma’r math o gardiau cyfarch Eid-ul-Fitr sydd ar gael yn y wlad hon. Ystyr Eid Mubarak yw ‘Eid Hapus’.

Yn ôl
Cynnwys
Dechrau