Y Cysegr mewn cartref Hindwaidd

Mae gan y rhan fwyaf o Hindwiaid gysegr bach yn eu cartref lle gallant addoli bob dydd. 'Puja' yw enw’r addoliad yma. Yn y cysegr mae o leiaf un ddelw, o'r enw 'murti', o’r duwiau, er enghraifft yr Arglwydd Ganesh neu'r Arglwydd Krishna. Mae’r delwau hyn yn helpu Hindwiaid i ganolbwyntio ar agweddau gwahanol ar Dduw.

Yn y cysegr hefyd mae yna hambwrdd puja ac arno tua saith eitem. Defnyddir y rhain wrth addoli. Maen nhw’n helpu Hindwiaid i ddefnyddio pob un o’r synhwyrau wrth addoli ac mae hyn yn symbol eu bod yn addoli â phob rhan o’r corff.

Murti (delwau) a lluniau o'r duwiau

Yr Arglwydd Krishna

Yr Arglwydd Ganesh

Mae Hindwiaid yn credu mewn un Duw ond eto, mewn llawer o dduwiau. Credant mewn un ysbryd anweledig o’r enw 'Brahman' sydd ym mhobman yn y bydysawd, gan gynnwys y tu mewn i bopeth byw. Fodd bynnag, credant fod Duw wedi amlygu ei hun i bobl mewn nifer o ffurfiau gwahanol - ar ffurf pobl ac anifeiliaid. Mae'r duwiau a’r duwiesau hyn yw ein helpu i ddeall sut un yw Duw. Dau o’r duwiau hyn yw Krishna a Ganesh.

Mae Hindwiaid yn cadw murti (delwau) neu luniau o un neu ragor o’r duwiau yn y cysegr. Mae’r rhain yn helpu Hindwiaid i feddwl am Dduw wrth iddynt addoli. Trwy ddangos cariad a pharch at y murti, cred Hindwiaid eu bod yn dangos defosiwn a chariad at Dduw.

Gwrthrychau a ddefnyddir yn ystod Puja

Cloch

Bydd yr addolwyr yn canu’r gloch er mwyn rhoi gwybod i Dduw eu bod yn barod i’w addoli ac i’w wahodd i mewn i’w cartref.

Lamp Diva

Bydd yr addolwyr yn cynnau’r lamp ac yn ei symud mewn cylchoedd er mwyn dod â goleuni i’r cysegr. Mae’r goleuni hwn yn symbol fod Duw yn bresennol.

Arogldarth (ffyn thus) a stand

Bydd yr addolwyr yn cynnau ffon arogldarth ac yn ei symud mewn cylchoedd o amgylch y cysegr. Trwy wneud hyn mae’n puro’r aer ac yn llenwi’r cysegr â pherarogl hyfryd i blesio'r duwiau.

Dysgl o ddwr a llwy

Bydd yr addolwyr yn defnyddio'r llwy i gynnig dwr i'r duwiau. Mae hyn yn arwydd o barch atynt. Yn draddodiadol mae pobl India yn croesawu ymwelwyr i’r ty trwy gynnig diod o ddwr iddynt a dwr ymolchi. Ar ddechrau’r dydd, bydd y fam yn golchi’r murti – sydd eto yn arwydd o ddefosiwn a pharch at y duwiau.

Dysgl sy'n dal powdr kum kum

Bydd yr addolwyr yn defnyddio powdr kum kum coch i wneud pâst. Maen nhw'n defnyddio'r pâst i osod marc ar dalcen y murti. Mae'r weithred hon eto yn arwydd o ddefosiwn a pharch at y duwiau. Rhoddant farc ar eu talcen eu hunain hefyd sy’n arwydd fod Duw wedi’u bendithio.

Prashad

Bydd yr addolwyr yn cyflwyno bwyd (e.e. ffrwythau a reis) a blodau yn y cysegr ac yn gofyn i’r duwiau eu bendithio. 'Prashad' yw’r enw ar y bwyd cysegredig hwn. Mae’r addolwyr yn ei fwyta yn nes ymlaen.

Yn ôl
Cynnwys
Nesaf