Arteffactau Crefyddol

Arteffactau Iddewig

Arteffactau Hindwaidd

Arteffactau Mwslimaidd

gan Mary Parry

Ymgynghorydd Cysylltiol Addysg Grefyddol Ceredigion a Sir Gaerfyrddin

Gall athrawon yn ysgolion Sir Gaerfyrddin a Cheredigion fenthyg yr arteffactau hyn o Ganolfan Griffith Jones a Chanolfan Addysg Broffesiynol Felinfach.

Tudalen gartref

Cynnwys