Arteffactau Diwali
Mae Gwyl Diwali (neu Divali) yr Hindw yn dathlu daioni yn trechu drygioni. Cynhelir yr wyl ym mis Hydref neu fis Tachwedd bob blwyddyn ac mae’n para am 3 i 5 diwrnod.
Paentiad ffabrig o'r Ramayana

Mae Hindwiaid mewn gwahanol rannau o’r India yn cofio storïau gwahanol adeg Diwali ar y thema da yn trechu drwg. Un o’r prif storïau sy’n cael eu cofio yw stori'r Ramayana (Rama a Sita). Mae’r arteffact hwn yn baentiad ffabrig enfawr trawiadol o’r Ramayana. Mae’n 180cm ar hyd ac yn 120cm ar draws. Yn y llun, o’r chwith i’r dde y mae Lakshmana, Hanuman, Rama a Sita.

Lampau Diwa

Pan ddaeth Rama yn ôl yn frenin ar ôl cael ei alltudio am 14 blynedd cafodd groeso mawr gan y bobl. Dyma nhw’n goleuo rhes o lampau i oleuo’r llwybr iddo. Enw’r lampau hyn oedd lampau Diwa (neu Diva). Ystyr Diwa yw ‘golau’ ac ystyr Diwali yw ‘rhes o oleuadau’. Mewn Hindwaeth, fel mewn rhai crefyddau eraill, mae goleuni yn symbol o ddaioni yn trechu drygioni. Heddiw, yn ystod Diwali, mae Hindwiaid yn goleuo rhes o lampau diwa bychain ac yn eu rhoi yn eu ffenestri.

Cardiau cyfarch Diwali

Mae Hindwiaid yn rhoi cardiau cyfarch i’w gilydd yn ystod gwyl Diwali.

Yn ôl
Cynnwys
Nesaf