logol sir gar
logo ceredigion
Mosg
Cynnwys

 
1. Y Mosg Yemeni yng Nghaerdydd 

2. Y Minaret

3. Y cyntedd tynnu esgidiau 

4. Y cyntedd yr hysbysfwrdd

5. Ymolchi cyn gweddïo

6. Y brif neuadd weddïo

7. Y Mihrab

8. Y Minbar

9. Y clociau

10. Gweddïo

11. Ysgol y Mosg

12. Lluniau yn y mosg
 

Lleoedd Addoli yng Nghymru
Tudalen nesaf