logol sir gar
logo ceredigion

Mosg

Cynnwys

 
1. Y Mosg Yemeni a'r Ganolfan Islamaidd, Caerdydd

2. Y Minaret

3. Y cyntedd tynnu esgidiau

4. Y cyntedd yr hysbysfwrdd

5. Wudu Ymolchi cyn gweddïo

5a. Wudu – Ymolchi cyn gweddïo (lluniau)

6. Y brif neuadd weddïo

7. Y Mihrab

8. Y Minbar

9. Y clociau

10. Y carped yn y neuadd weddïo

11. Salah y drefn weddïo

11a. Salah – y drefn weddïo (lluniau)

12. Gleiniau gweddïo

13. Ystafell weddïo y merched

14. Mat Gweddïo

15. Bocs Zakah

16. Y Qur'an

17. Astudio yn y mosg

18. Addurniadau yn y mosg

a. Adnodau o'r Qur'an mewn Arabeg

b. Lluniau o fosgiau enwog

c. Patrymau geometrig

19. Y ganolfan gymunedol
Lleoedd Addoli yng Nghymru
Tudalen nesaf