Cynnwys

RHAN UN
CEFNDIR I'R GWERSYLL A'R EGLWYS

1. Gwersyll Carcharorion Rhyfel Pont Henllan
2. Cynllun y gwersyll
3a. Agwedd y carcharorion at grefydd
3b. Sut daeth yr eglwys i fod
4. Dod o hyd i ddeunyddiau i greu'r eglwys
5. Cwblhau a chysegru'r eglwys
6. Yr eglwys ers diwedd y rhyfel

RHAN DAU
TAITH RITHWIR O AMGYLCH YR EGLWYS HEDDIW

7. Tu allan i'r eglwys
8. Tu mewn i'r eglwys
9. Cawg Dŵr
10. Yr allor
11. Y tabernacl
12. Y canwyllbrennau
13. Y groes ar yr allor
14. Y wal geugrwm o amgylch yr allor
15. Rheiliau'r allor
16. Cerfluniau o Grist a Mair Forwyn
17. Y ddwy allor ystlys
18. Y pulpud
19. Y ddarllenfa
20. Y clochdy
21. Y colofnau 'marmor'
22. Y trawstiau

RHAN TRI
Y PAENTIADAU

23. Mario Ferlito, yr arlunydd
24. Y paent a'r offer peintio
25. Murlun y Swper Olaf uwchben yr allor
26. Y paentiadau ar y trawstiau
27. Gorsafoedd y Groes

28. Nodweddion sydd ddim yn eglwys y carcharorion, Henllan

Tudalen flaen Eglwys Henllan